Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Kommunstyrelsen har tilldelat 2 739 000 kr till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun.
Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
– Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Elever som inte får en tillfredställande skolgång riskerar ett socialt utanförskap. Psykisk och fysisk ohälsa, dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet och missbruk är exempel på ett utanförskap som elever med problematisk skolfrånvaro riskerar att hamna i. Närvaro i skolan är en av förutsättningar för att uppnå målen och få betyg. Fullständiga betyg har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn för alla ungdomar.

Närvaroteamet ska bestå av två personer med olika kompetenser: en kurator och en person med pedagogisk kompetens.. Teamet ska arbeta både förebyggande och akut.
För att teamet ska kopplas in ska rektor beslutat om ett åtgärdsprogram.
Teamet ska fungera sammanhållande och arbeta för att eleven får det stöd den behöver, oavsett vem som ska  ge stödet.

– Alla barn och unga har rätt till ett bra liv. Nu gör vi ytterligare en insats som vi vill ska leda till det, säger Mats Nilsson.
– Säters kommun är en kommun där vi har barnens bästa i centrum. Här ska det vara bra att vara barn. Föräldrar ska veta att vi gör allt vi kan för att deras barn ska ha det bra och få en bra framtid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close