Servicemätning

Från och med den 13 mars pågår Säters kommuns mätning av service och bemötande via telefon och E-post.

-Det är ett sätt att följa upp hur medborgarna uppfattar vår service och bemötande vid den första kontakten i ett ärende eller vid en enkel fråga, säger Marie Palm, kommunikationschef.

Mätningen är en nationell mätning där ett flertal kommuner deltar.

-Det ger oss också möjligheten att jämföra oss mot andra kommuner, säger Marie Palm

Själva mätningen genomförs via korta enkäter som går ut till de som haft kontakt med kommunen. Enkäterna når mottagarna via sms (för de som ringt kommunen via kommunens huvudnummer 0225-55000) och via E-post (för de som mejlat kommunens funktionsbrevlådor – t.ex. kommun@sater.se. Det gäller alltså inte för de som mejlat till personliga E-postadresser med förnamn.efternamn@sater.se).

-Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kommer svara på enkätfrågorna, eftersom det ger underlag för hur kommunen kan utveckla sin service och bemötande, säger Marie Palm.