Serviceutbudet i kommunen – enkät till företagare/företagsledare

Tillgång till kommersiell service kan vara en av flera förutsättningar för att företagare ska kunna verka och utvecklas i alla delar av länet. Drivmedel, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket är exempel på vad som kan behöva finnas inom rimligt avstånd.

Region Dalarna har gjort den här enkäten för att få svar på vad företagare tycker om läget när det gäller kommersiell service idag och vilken service man prioriterar. Kunskapsunderlaget ska öka kompetensen i denna fråga på regional och kommunal nivå för vidare arbete.

Vi är tacksamma om du som företagare/företagsledare är med och bidrar! Svara gärna på enkäten, senast 31 januari 2022, via länken här

Har du frågor kring enkäten eller urvalet kan du kontakta Karin Löfstrand, processledare Regionala serviceprogrammet, Region Dalarna. Mejladress: Karin.lofstrand@regiondalarna.se eller telefon: 023-77 70 62

Tack för din medverkan!