Skärpta restriktioner för verksamheter

Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav. I Dalarna är det Länsstyrelsen Dalarna som gör kontrollerna och tillsynsbesöken. De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn kan du på deras hemsida som du når via länken: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—dalarna/2021-12-22-skarpta-restriktioner-for-verksamheter.html?fbclid=IwAR1at7ABZIFN1JcxIWl7FYtiO6XQMeeKdYVQCfYD9cK6-ApPBmG4Gk7VevE

Kontakta Länsstyrelsen Dalarna om du är osäker

Länsstyrelsen Dalarna uppmanar företagare att kontakta dem för att reda ut eventuella oklarheter om vad som gäller för just deras arrangemang (restauranger med flera) om det inte framgår av den information som finns (det finns många omständigheter som kan påverka vilka regler som gäller). Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Dalarna finns längst ned på denna hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html