Skidspår på Ljustern

Säters Skidklubb har nu spårat skidspår, både klassiskt och skate på Ljustern, 9 km. De har också plogat bana mellan golfbanan och campingen/badet. Där är det ännu inte lämpligt för skridskor, men fungerar bra som promenadstråk eller för sparkturen. Istjockleken ligger på ungefär 3 decimeter.

Det finns bra påfarter vid badet/campingen, båthamnen, hundbadet, sågen och golfbanan.

Om du vill veta mer om vilka skidspår som finns att nyttja i kommunen och vilken status de har, gå in via: Skidspår.se

Säters kommun har driftavtal med flera föreningar som alla gör ett fantastiskt arbete för att våra kommuninvånare ska ha möjligheten att njuta av en värdefull fritid.