Skogsavverkning utanför Nyberget

Under vecka 28, alltså från måndag 12 juli, och cirka två veckor framåt kommer avverkning av skog ske strax utanför Nyberget, Stora Skedvi. 

Avverkningen är en del i kommunens ökade uttag av skog under 2020/2021 och är en av insatserna som görs för att begränsa spridning av åttatandad granbarkborre.
Arbetet kommer pågå under ca två veckors tid och allmänheten uppmanas att hålla avstånd till avverkningsmaskinerna.

Objektet består av 70-årig planterad granskog och återbeskogning kommer ske med granplantor. Ris och avverkningsrester, så kallad GROT kommer ligga i högar på objektet för att torka under sensommaren för att sedan köras ihop och nyttjas till fjärrvärme vintern 2021/2022.

Det aktuella avverkningsområdet utanför Nyberget är inringat på bilden.