Skolskjuts via e-tjänst i Säter och övriga Dalakommuner

Den 8 mars öppnar e-tjänsten skolskjuts för vårdnadshavare i sex kommuner (inklusive Säter), efterföljande två veckor är det dags för resterande vårdnadshavare med skolskjutsberättigade barn i Dalarna att ansöka om skolskjuts via e-tjänsten. Du som är vårdnadshavare i för elev som går i någon av skolorna i Säters kommun får information via Unikum.

Pilotprojektet där Gagnef och Borlänge deltog föll ut väl vid förra ansökningsomgången, och banande väg för att alla kommuner nu erbjuder tjänsten inom det större, övergripande projektet: gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna.
Att lyckas genomföra ett så stort digitaliseringsprojekt i Dalarna visar att  finns det goda förutsättningar för att Dalarna kunna fortsätta utveckla digitala lösningar tillsammans, istället för varje kommun för sig.
E-tjänsteplattformen gör att Dalarnas kommuner nu inte bara kan erbjuda invånarna fler e-tjänster än tidigare, utan också att framtagandet av e-tjänster kan ske i samverkan med andra kommuner inom och utom Dalarna.
Det gör att kommunerna blir effektivare när de kan samarbeta och ta fram gemensamma e-tjänster, likväl som kommunerna kan återanvända sådana tjänster som redan någon annan kommun tagit fram.
– Gemensam utveckling möjliggör bättre tjänster, där inriktningen är att de ska vara tillräckligt bra för att de allra flesta invånarna ska kunna använda dem.
E-tjänsterna ska vara för alla.

En sådan tjänst som skolskjuts är en typisk tjänst där det är lätt att förstå att det kommer vara människor med olika förutsättningar och erfarenheter av digitala tjänster som kommer att behöva använda den.
– Det har vi haft med oss i utformningen av själva tjänsten, men vi förstår också att det behövs ett språkligt stöd i själva informationen om tjänsten, och därför har vi tagit fram översatt information om e-tjänsten, säger Fredrika Pihlblad, trafikhandläggare Gagnef, som är en av trafikhandläggarna från pilotprojektet.
– Det har visat sig fungera bra och de flesta har kunnat ansöka digitalt. Övriga har vi hanterat manuellt vid sidan av, men det har handlat om ett fåtal ansökningar.
När alla vårdnadshavare till elever som kan ha rätt till skolskjuts ansökt, beräknas ca 8000 ansökningar kommit in.

Det är inte alla vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts, endast de som har barn som bör vara berättigade till skolskjuts enligt de lokala skolskjutsreglementena som varje kommun har beslutat om, och om man löser skjuts till skolan på annat sätt behöver man naturligtvis inte ansöka.

En viktig förändring är att vårdnadshavare framöver själva ska ansöka om skolskjuts för sina barn. Detta via e-tjänsten på nätet. Ansökan ska så långt det är möjligt automatiseras och både vårdnadshavare och handläggare kan följa ärendet digitalt i e-tjänsten.
Förändring leda till bättre planeringsunderlag, mindre manuellt arbete, bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan.