Sök stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse

Om du går sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse. Ansökan är öppen från 14 september till 28 december 2020. 

Stipendiet är tillgängligt för studerande från Dalarna som uppfyller ett antal krav:

  • Du har gått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt gått sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna får inte inräknas).
  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.
  • Du har inte erhållit stipendiet tidigare.

Läs mer och ansök via Region dalarna: regiondalarna.se/brodernamolanders