Sommarhälsning från din kommun

Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och kommundirektören Marita Skog önskar glad sommar, håll avstånd och berättar om våren arbete med Coronapandemin i vår kommun.