Sommarunderhåll på vägarna

Trafikverket planerar för beläggningsunderhåll på följande vägar:
Väg 916, Lansväg 908-Rönnäs, Vecka 26-28
Väg 888, Enviken-Marnäs, Vecka 26-27
Väg 656, Floda-Halvarsgårdarna, Vecka 26 och Vecka 33
Väg 654, Grängshammar-Hovgården, Vecka 27-28
Tiderna kan komma att regleras på grund av väder och andra faktorer. Trafiken regleras med trafikljus och lots.