Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stöd för småortsutveckling

Nu finns möjlighet att söka stöd för småortsutveckling via paraplyprojektet som Leader Nedre Dalälven driver. De beskriver stödet så här: Paraplyprojekt ger möjlighet att söka stöd till mindre så kallade delprojekt eller aktiviteter med budgetar upp till 30 000 kronor. Ansökningsförfarandet är förenklat i jämförelse med fullstora leaderprojekt och förväntas därigenom minimera tröskeln till lokalt engagemang. Även små ekonomiska stöd kan föda mycket engagemang och få många positiva resultat i en bygd.

Projektet förväntas leda till ökat samarbete och bidra till hållbara lokalsamhällen. Det ska också tillgängliggöra leadermetoden för nya målgrupper. Syftet med paraplyprojektet är att underlätta för lokala grupper, föreningar och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att därigenom skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget i den egna orten. Med småort menas här orter som inte utgör kommunernas centralorter.

Exempel på vad man kan söka projektmedel för är:

  • Utveckling av mötesplatser
  • Upprustning av en badplats
  • Ett bygdearrangemang
  • En framtidsverkstad
  • En föreläsningskväll
  • En förstudie för ett kommande projekt

Detta är exempel på delprojekt, men det går naturligtvis också att ansöka för helt egna idéer. Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor. Ett delprojekt får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar eller några intäkter. Projektgruppen och deltagare arbetar ideellt. Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet (ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år). Den ideella tiden redovisas i blanketten Redovisning av ideell tid och skickas till leaderkansliet när delprojektet redovisas. Delprojekten bör innehålla samverkan och komma många till nytta.

Ansökan och mer information hittar du via följande länk: http://www.leadernedredalalven.se/paraplyprojekt

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close