Stora Skedvi skola stängd på grund av covid-19

Sedan sex  elever konstaterats smittade med covid-19, och ett större antal elever samt några ur personalen är hemma med symptom, stängs Stora Skedvi grundskola fram till jullovet (idag måndag och imorgon tisdag).
– Vi stänger de här sista dagarna, för att förhindra ytterligare smittspridning och önskar alla drabbade snabb och god bättring, säger Stefan Forsmark, sektorschef för Barn- och utbildningssektorn.

Fritidsverksamheten vid skolan är stängd till och med den 26 december.

Förskolan i Stora Skedvi hålls fortsatt öppen.

– Där finns i dagsläget inga konstaterat smittade barn eller vuxna, säger Stefan Forsmark.