Störning på gång- och cykelväg vid Prästgärdet

Under veck 36-39 kommer Dala Energi att gräva för att byta transformatorstation och för fiber till Särskilda boende Prästgärdet.

Gående och cyklande kommer under hela arbetstiden kunna passera på vägen. Det kommer ligga plåtar över hålet, som man kan gå/cyklar över, och det kommer finnas staket som gör det säkert att passera platsen där arbetet sker.

Gångväg mot Falkgränd där grävningsarbete kommer ske.

Här kommer Dala energi att gräva.

Plats för ny transformatorstation nedanför Falkgränd.

Platsen där transformatorstationen ska stå.