Taxa inom livsmedelsområdet 2023

Ny avgift inom livsmedelsområdet gäller från 1 januari 2023. Säters kommuns livsmedelskontroll finansieras genom avgifter eller anslag. Principen är att kontrollen ska finansieras genom avgifter och att övriga tillsynsuppgifter ska finansieras med anslag. Medlemsstaterna i EU får finansiera sin offentliga kontroll med avgifter. Detta regleras bland annat i förordning (EU) 2017/625. I Sverige har riksdag och regering beslutat om hur livsmedelskontrollen ska finansieras i Sverige.

Läs mera här om livsmedelstaxan.