Telefoniproblem i Dalakommunerna

Dalakommunerna upplever problem med telefoni efter en uppgradering av system. I Säters kommun drabbar det de så kallade svargrupperna. Svarsgrupper är gruppnummer där flera handläggare kan svara på samma nummer. Upplever du problem att nå fram, eller att samtalskvaliteten är mycket dålig, ring till vår växel, 0225-55000 och be att bli kopplad direkt till en handläggare.