Terminsstart på Klockarskolan

Klockarskolan välkomnar eleverna tillbaka till skolan den 11 januari. Undervisningen sker på plats i Klockarskolans lokaler.
Kommunen har haft dialog med smittskyddsenheten och för närvarande finns det ingen inrådan från smittskyddsenheten till att övergå till distansundervisning.
Skulle smittläget förändras kan kommunen besluta om att övergå helt eller delvis till distansundervisning.
I skolan fortsätter arbetet med att i så stor utsträckning som möjligt minska risken för smittspridning.