Test vinterväghållning i Gustafs

Säters kommun kommer denna vintersäsong utföra ett test med att vinterväghållning av Bygdegatan i Mora by genom saltning. Detta görs för att tydliggöra funktionen av Bygdegatan genom att vägmarkeringarna tydliggörs. Det kommer även att köras en städmaskin efter varje tillfälle så att anslutande vägar och infarter fungerar bra.