Tid för sandupptagning från gatorna

Nu har upptagningen av sand på de gator/vägar som kommunen ansvarar för påbörjats.

Först sopas gång- och cykelvägar, sedan Säters innerstad med parkeringar och torg och därefter busslingan i Säter. Därefter är det dags för lokala gator och gator i villaområden runt om i kommunen. Snösmältningen påverkar också var det är lämpligt att sopa.

Parkeringar som används mycket sopas kvällstid för ett gott resultat.

Sopning utförs med en upptagande maskin som körs i tvåskift. En maskin med sopvals används för att sopa rent trottoarer och andra ytor där upptagarna har svårt att komma åt. Där behovet finns kommer även en mindre sopsug att användas.
På de platser där  maskiner inte kommer åt sopas det för hand tidigast dagen före upptagande maskiner kommer till platsen, för att förhindra att utsopat material inte blir liggande för länge.

Maserfrakt ansvarar för sandupptagningen, på kommunens uppdrag.

Frågor eller synpunkter? Kontakta Maserfrakts kundtjänst: 0243-257801