Tillfälligt släckt gatutbelysning

På grund av Trafikverkets järnvägsprojekt kommer belysningsanläggningen med belysningsstolpar utmed Kungsvägen i Säter att behöva byggas om. Det innebär att det inte kommer lysa längs Kungsvägen (inklusive grusvägen utmed järnvägen) under sommaren.

I Kvarnbacken påverkas belysningen endast under ombyggnationen där och beräknas kunna tändas inom tre-fyra veckor.