Tillsammans för fler sommarjobb 

Kommunen och många lokala företag erbjuder redan idag sommarjobb till ungdomar i kommunen. Men för att säkra framtidens arbetskraftsförsörjning behöver arbetet fortsätta gemensamt mellan det privata och offentliga.

Kunskapen hos unga om vilka möjligheter och yrken som finns i Säters kommun behöver öka.

-Ofta är det så att man som ung bara känner till ett fåtal yrken och företag som dessutom finns i den närmaste kretsen, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen arbetar med en rad olika insatser för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Nu tar kommunen initiativ till att prova ytterligare en insats med syfte att inspirera fler företag att anställa säterungdomar under sommaren.

I dialog med lokala företagare har ett koncept utvecklats. Det bygger på att fler företagare inspireras att anställa sommarjobbare samtidigt som det förenklas för säterungdomarna då sommarjobben som erbjuds samlas på ett och samma ställe. En styrka med konceptet blir att det lokala arbetslivets bredd och variation synliggörs för ungdomarna.

-Det känns härligt att företagarna är positiva till satsningen med sommarjobb för våra unga i Säter, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Sommaren 2020 blir det första året som konceptet provas men förutsättningarnas finns för ett långsiktigt samarbete med de unga i fokus.

-Nu hoppas vi på att många företag tar upp stafettpinnen så att våra unga får arbetslivserfarenhet och att framtida kompetenser blir kvar i våra företag och i kommunen avslutar, Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

För att vara med i satsningen ska företagen maila sitt intresse senast 22 januari. Mer information finns att läsa på: www.sater.se/naringsliv/driva-foretag/anstall-personal/anstall-sommarjobbare/