Tillsyns- och kontrollavgifter skjuts upp för att underlätta för företag

Den årliga tillsynsavgiften för miljöfarliga verksamheter, hälsoskyddsverksamheter och den årlig kontrollavgiften för livsmedelsverksamheter skjuts upp till efter sommaren.

Vanligtvis faktureras avgifterna under början av året, men på grund av rådande läge med coronapandemin skjuter miljö- och byggenheten upp faktureringen med förhoppning om att läget stabiliserar sig längre fram.

De företag som har problem att betala de årliga tillsyns-/kontrollavgifterna uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta miljö- och byggenheten på mejladress miljo@sater.se eller telefon 0225-55 000.