Titta på kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på Folkets Hus, torsdagen den 28 november kl. 17.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningen kan följas direkt och även i efterhand.

Sammanträdet webbsänds via länken här