Titta på kommunfullmäktiges septembersammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på Folkets Hus, torsdagen den 19 september kl. 18.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningen kan följas direkt och även i efterhand.

Sammanträdet webbsänds via länken här