Titta på kommunfullmäktiges septembersammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på  Folkets Hus i Säter, torsdagen den 29 september kl 18.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningen kan följas direkt och även i efterhand.

Sammanträdet webbsänds via länken här