Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

Tornedalingarnas flagga

Färgerna i den blå-vit-gula Meänflaku är hämtade från Sveriges och Finlands flaggor och de symboliserar den sommarblåa himlen, den klargula solen samt den vintervita nejden.

Tornedalen

I området kring Torne älv har det funnits en finsktalande bosättning ända sedan medeltiden. Då var Tornedalen, området på båda sidor gränsen om Könkämä-Muonio-Torne älvar, en flerspråkig mötes- och handelsregion med finska som dominerande språk. Efter kriget mot Ryssland 1808-1809 fick Sverige lämna ifrån sig Finland till Ryssland. Då drogs den nya riksgränsen genom Tornedalen och den västra delen fortsatte att vara svenskt område. Trots detta har tornedalingar på båda sidor om gränsen verkat aktivt för att bevara sitt språk och sitt kulturarv. Tornedalingar är idag erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter med sitt språk meänkieli (som betyder vårt språk).

Meänkieli – tornedalingarnas språk

Många tornedalingar, särskilt medelålders och äldre, kan precis som samer och sverigefinnar berätta om att de som barn inte fått eller vågat tala sitt språk i skolan. Idag är meänkieli ett erkänt nationellt minoritetsspråk. Enskilda har bl.a. laglig rätt att använda meänkieli i vissa myndighetskontakter och i domstolarna. I förskola, förskoleklass och skola ska en elev som tillhör minoriteten tornedalingar erbjudas modersmålsundervisning i meänkieli. Uppskattningsvis talar ca 60 000 personer meänkieli. De flesta som talar språket bor i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare.