Trädfällning vid ”Hundbadet”

En statuskontroll av träden vid ”Hundbadet” utfördes under sommaren 2022. Kontrollen påvisade att en av silverpilarna är angripen av svavelticka vilken sprider en aggressiv brunröta. Ytterligare tre silverpilar har omfattande kronintorkningar och orsaken till detta är markförtätningar och trädens ålder. Dessa tre silverpilar är planerade att fällas mellan vecka 5 – 6.  De kvarvarande silverpilarna kontrolleras åter 2025. De silverpilar som fälls kommer att återplanteras.

De silverpilar som kommer att fällas är markerade med färg. De fällda silverpilarna kommer sedan att läggas i en faunadepå för att gynna insekter.

Vid frågor, kontakta  Bengt-Ove Sundström, gatuenheten, via kundtjänst, tel:  0225 – 55000