Trafikinformation

På grund av vägarbete den 21 september till 11 oktober så är hållplats Gustafs Rv 70 tillfälligt avstängd. Tillfällig hållplats för linje 101 samt linje 373 blir vid Bilverkstaden där linjen vänder, se karta nedan.

Karta linje 101

Karta linje 373