Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Trafikomläggning av kollektivtrafiken i Säters kommun

Den 1 november genomförde Dalatrafik en trafikomläggning. Omläggningen innebar att flera busslinjer fick förändrade tidtabeller vilket också innebar att tider för skolresor påverkades då dessa i stor utsträckning sker med linjelagd kollektivtrafik. Omläggningen har för vissa elever inneburit förändrade restider samt förändringar i hållplatser.

Tyvärr har informationen i samband med omläggningen varit bristfällig vilket har inneburit att många vårdnadshavare antingen fått felaktig information alternativt helt blivit utan information. Detta är naturligtvis allvarligt och Säters kommun arbetar nu tillsammans med Dalatrafik för att se till att informationen når ut. När det gäller grundskolan skickar Säters kommun ut information till berörda i takt med att vi får den från Dalatrafik. När det gäller gymnasieskolan hänvisar vi istället till Dalatrafiks reseplanerare som hittas på Dalatrafiks hemsida eller i app.

Om ni upplever brister i den resa som planerats för just ert barn är det viktigt att ni hör av er. I första hand ska Dalatrafiks kundservice kontaktas då det är Dalatrafik som är ansvariga för trafikplaneringen och därmed också kan göra förändringar. Du når Dalatrafiks kundservice på 0771-959595 eller via e-post kundservice@dalatrafik.se. De ärenden som kommer in direkt till Säters kommun kommer att vidarebefordras till Dalatrafik.

Vi beklagar bristerna i informationen vid trafikomläggningen och hoppas att era nya resor fungerar när ni har information om dem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close