Trafikstörningar vid anläggande av ny gång- och cykelväg

På Kungsvägen (Kvarnbacken) mellan Norrtullsvägen och Myntgatan i centrala Säter, kommer det anläggas en ny gång och cykelväg längs med vägen. Arbetet  startar den 3 maj. Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad. Senare i tid kommer Kungsvägen stängas av helt  för fordonstrafik under en period, men de som går eller cyklar kan komma fram.

Arbetet är en del av flera pågående och planerade projekt kring järnvägsområdet.  Tidigare har Hedemora Energi genomför arbete med omläggning av fjärrvärmeledningar och under nästa vecka kommer Trafikverket börja med sitt arbete för att förlänga mötesspåren och bygga en helt ny perrong i Säter.