Tung trafik kring Prästgärdet

Nu påbörjas  förberedande arbeten för det nya särskilda boendet Prästgärdet.
Det betyder att tung trafik: lastbilar och maskiner kommer befinna sig i området, och att tung trafik kommer att köra till och från området.
Trafiken kommer att gå från riksvägen upp via Nämnsbovägen – Fritidsvägen-Åsenvägen till Prästgärdet. Vi rekommenderar den som går eller cyklar att använda andra gång- och cykelvägar från Åsenområdet till centrum. Det är inte lämpligt för barn att gå eller cykla utmed Åsenvägen. Gång- och cykelvägen över Prästgärdet kommer skärmas av med skyddande staket och går att använda.

Under förutsättning att det fattas beslut om byggstart, är det beräknat att den tunga byggtrafiken kommer att använda denna väg fram till september 2022.
Då kommer ett nytt modernt boende för de äldre med allra störst hjälpbehov att stå klart.

Vi hoppas att allt kommer fungera väl. Har du några frågor eller om det uppstår något problem, kontakta Säters kommuns kundtjänst: tel 0255-55000, E-post: kommun@sater.se. Du kan också använda vår app Felanmälan Säter som du hittar där du laddar ner dina appar.