Tunneln tilll/från Salutorget öppen igen

Idag öppnades gång- och cykeltunneln vid Myntvägen upp igen. Tunneln har varit stängd på grund av de omfattande arbetet kring järnvägen. Belysningen kan tyvärr inte kopplas på på förrän i början av nästa vecka (vecka 51)) .

Arbetet kring järnvägen fortsätter och omledningen mellan tunneln och järnvägsstationen är fortfarande kvar.

tunnelmynning.

tunnel vid myntvägen.

tunnelmynning.