Tyck till om förslag om avfallsföreskrifter

Vilket ansvar har fastighetsinnehavare, vilket har kommunen? Hur ska vi hantera restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, avlopp, latriner, avfall från verksamheter, abonnemangsärenden, dispenser och utveckling i Säters kommun. Detta handlar förslaget om föreskrifter om avfallshantering Säters kommun om. Nu kan du läsa förslaget och lämna synpunkter senast 4 oktober.