Upphävande av detaljplaner tillgängliga för granskning

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs väg 790 genom Stora Skedvi Kyrkby, samt längs väg 789 och 806 mellan Naglarby och Enbacka. Detta gör att delar av befintliga detaljplaner måste upphävas. Fram till 21 februari 2021 har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget till upphävande av detaljplaner.

Läs mer och tyck till om Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder i Stora Skedvi Kyrkby här. 

Läs mer och tyck till om Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder mellan Naglarby och Enbacka här.