Utebliven sophämtning Ålängen

Ingen sophämtning i Ålängen idag den 30 oktober på grund av avstängd väg.

Sophämtning sker i början av vecka 45 istället.