Utskick och välkomnande till alla nya företagare

Vi vill att alla nya företagare i Säters kommun ska känna sig välkomna! Därför skickar vi på Näringslivsenheten nu ut ett välkomstbrev till alla som startat företag eller flyttat företaget till vår kommun. Vi önskar på så sätt ge dig som ny företagare i kommunen information om de aktiviteter och stöd vi erbjuder dig för att du på ett enkelt sätt ska kunna verka och utvecklas i Säters kommun.

Har du frågor kring utskicket är du välkommen att kontakta oss via naring@sater.se.

Mer information finns också på www.sater.se/naringsliv.

Observera att det kan vara så att du som gjort någon form av ändring i ditt bolag också får detta utskick med information.

191002