V/A & renhållning byter namn till Vatten & Återvinning

V/A- & renhållningsenheten byter namn och heter numera Vatten & Återvinning för att bättre beskriva verksamheten.

Det innebär att utskick och fakturor från enheten numera kommer att innehålla det nya namnet.