Vad tycker du om nedskräpning?

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Säters kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Säters kommun. Svara på enkäten om nedskräpning.
Samtliga kommuner länet har målsättningar i sin avfallsplan som säger att nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag
Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, flaskor.
Gå till enkäten om nedskräpning.