Vägarbete i Mora By

Under cirka två månader framåt kommer det pågå arbete som är till för att rusta upp och förbättra industriinfarten till Sittab i Mora By.
Från korsningen Industrivägen/Byvägen till korsningen Industrivägen/Fabriksvägen och fortsatt Fabriksvägen in till Sittab AB (förbi Padelhallen) kommer vägen breddas kartorna nedan. Infarten till Sittab AB kommer att bli  tydligare och säkrare.
På Industrivägen kommer det vara begränsad framkomlighet under tiden arbete pågår.

Illustration över infart till industriområdet/Sittab