Välkommen på samråd för ny Detaljplan i Säters tätort

Trafikverket bygger om Dalabanan för att få större kapacitet. Det är för att vårt Dalarna ska få bättre möjligheter till transporter och pendling, och därmed främja utvecklingen i Dalarna. För att möjliggöra för projektet behöver Säters Kommun göra vissa förändringar i Säters tätort. Därför görs en ny detaljplan för en mindre del av centrum. Nu bjuder Säters kommun in till samråd om denna detaljplan. Du har möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter fram till 8 december. Varmt välkommen!