Varning för företag som uppger att de är utsända från kommunen

Kommunen har fått uppgift om att personer i Gustafs har blivit uppringda av ett företag som uppger sig utföra sotningsuppdrag från kommunen.

Säters kommun har upphandlat Sotning och brandskydd i Dalarna för brandskyddsuppdraget.  

Om du kontaktas av någon okänd som uppger sig komma från Säters kommun, och som vill sälja en tjänst, ring då gärna till vår växel för att kontrollera att personen är den som den uppger sig vara.