Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vårt framtida Säter

På morgonen bjöds företagare in för att ta del av information om Trafikverkets planer om flera järnvägsspår och de åtgärder som då krävs. Vår kollega Sofie Norberg som är planarkitekt berättade om var i processen man är och hur tidsplanen ser ut för de företagare som var på plats på Annas Hembageri.

På mötet berättade hon om Trafikverkets planer på kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Dessa åtgärder innebär fler spår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järnvägsstationen. Eftersom området är relativt stort och komplext behövs ett helhetsgrepp tas som belyser exempelvis såväl trafikfrågor och markanvändning som kopplingar mellan järnvägen och Säters centrum. Genom ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter.

Företagarna fick chans att ställa frågor som är aktuella för dem samt komma med synpunkter i detta tidiga skede. Sofie och kollegorna kommer sedan kunna ta med sig dessa synpunkter i den fortsatta processen.

Var du inte på plats på informationsmötet imorse men har idéer eller synpunkter så finns chans att tycka till om planprogrammet och lämna synpunkter mellan 2018-12-27 – 2019-02-07. Här kan du läsa mer och ta del av planprogrammet och läsa om hur du lämnar synpunkter.

Om du missade informationsträffen imorse finns det även ett till tillfälle för allmänheten den 28 januari 2019 kl. 18:00 på Säters bibliotek, Skolgränd 6, Säter.

Det råder inget tvivel om att det är en spännande framtid vi har framför oss med förändringar som ska leda till en mer attraktiv stadsmiljö i Säter!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close