Vattenventil i Bispberg lagad

Vattenventilen som skulle lagas i Bispberg är nu lagad kl. 07:10 den 18 november.

Efter en vattenavstängning är det bra att spola ledningarna ett tag om vattnet har blivit rostfärgat. Rostfärgen är inte farlig men kan till exempel missfärga tvätt.