Vattenavstängning i Pingbo den 14/11

På grund av underhållsarbeten av Pingbos dricksvattenledningar, kommer vattendistributionen att störas.

Arbetet beräknas pågå 2019-11-14 från ca kl. 08:00 till ca kl. 11:00.

Under arbetets gång är vattnet helt avstängt.

Kokningsrekommendation

För att säkra vattenkvalitén kommer vi att utföra provtagning efter slutfört arbete. Resultatet på provtagningen brukar ta ca en vecka.

Efter underhållsarbetet uppmanar vi därför till att koka (ca 2 minuter) det vatten som ska användas till matlagning eller förtäras på annat sätt.

Detta gäller tills vi får resultatet från provtagningen.

Vi uppdaterar hemsidan, Facebook och via lapp i brevlådan med information.

Frågor angående dricksvattnet:

Säters kommuns växel: 0225-55 000

E-post: sbn@sater.se