Vattenunderhåll i Lövåsen och Nyberget måndag 15 februari

På grund av underhållsarbeten i Lövåsens vattenverk och Nybergets vattenverk kommer vattendistributionen att störas. Arbetet påbörjas måndagen 15 februari. Under arbetets gång kommer vattnet vara helt avstängt. Kort efter återinkopplingen kan missfärgning samt luft förekomma i ledningsnätet. Då hjälper det att spola tills det försvinner.

Arbetet vid Lövåsen beräknas ske mellan 09:00-12:00.
Arbetet vid Nyberget beräknas ske mellan 13:00-17:00