Verksamt.se/dalarna

Den övergripande sidan där vi i Dalarna valt att samla information är verksamt.se/dalarna.
Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga näringslivskontor och företagsfrämjare i Dalarna, en sammanställning över de lokala företagsjourer
som finns, enkätsvar från de undersökningar som Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna mfl har gjort bland sina
medlemmar, länkar till genomförda webinarier med mera.

Runt om i länet har näringslivskontor och främjare ställt om sina frukostseminarier och andra event från fysiska träffar till webbsända seminarier,
för att göra viktig information tillgänglig för våra företagare runt om i länet. Du hittar dessa här.