Virus upptäckt och stoppats i en testversion av Faluns och Säters personalsystem

En testversion av kommunens personalsystem har hos en leverantör blivit utsatt för ett virus, vilket kommer att polisanmälas. Det finns risk att personuppgifter läckt ut som rör exempelvis anställda och tidigare anställda. Leverantören bedömer dock sannolikheten som låg.
Händelsen kommer att polisanmälas. Den hanteras enligt rutin för incidenter som rör Dataskyddsförordningen (GDPR) och anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Leverantören har vidtagit åtgärder men vi vet ännu inte omfattningen av virusattacken, eller om några personuppgifter faktiskt läckt ut.
-I dagsläget har vi inte någon ytterligare information, när mer information finns kommer vi att gå ut med det, säger Malin Karhu-Birgersson, personalchef
Kommunens vanliga personalsystem berörs inte av attacken. Löneutbetalningarna och schemahantering påverkas inte.

Har du frågor, kontakta personalchef, E-post: malin.karhu-birgersson@sater.se