ሃገራዊ ደገፍ

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50ሃገራዊ ደገፍ ብስልኪ ነቶም ምጕብዕባዕ ወይ ዓመጽ ዘጋጠሞም። ሽወደንኛ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ’ውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ።ብናጻ ኢኻ ትዛረብ፤ እቲ ዝርርብ ከኣ ኣብ መኽፈሊ ስልኪ ኣይወጽእን’ዩ። ስምካ ምሕባእ ይከኣል’ዩ።

www.kvinnofridslinjen.se

BRIS 116 110

ደገፍ ብስልኪ ንንኡሳን ዕድመ። ኢመይል ምስዳድ ወይ ቻት ምግባር ይከኣል። ስምካ ምሕባእ ይከኣል’ዩ።

www.bris.se

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16

ደገፍ ብስልኪ ነቶም ንገበን ወይ ዓመጽ ዝተቓልዑ ሆሞሰክሽዋላት: ባይሰክሽዋላትን ትራንስ-ሰባት ወይ ኲር (queer)

www.rfsl.se/brottsoffer/

Terrafem 020- 52 10 10

ደገፍ ብስልኪ ነቶም ንገበን ዝተቓልዑ። ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ደገፍ ምርካብ ይከኣል። ብናጻ ኢኻ ትዛረብ፤ እቲ ዝርርብ ከኣ ኣብ መኽፈሊ ስልኪ ኣይወጽእን’ዩ። ስምካ ምሕባእ ይከኣል’ዩ።

www.terrafem.org

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

ደገፍ ብስልኪ ነቶም ንገበን ዝተቓልዑ። ሽወደንኛ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ’ውን ክትድውል ትኽእል።

www.boj.se