Hur anmäler jag frånvaro för mitt barn i skolan?

Appar

Du kan registrera frånvaro för ditt barn genom appen Unikum Familj.

Då kan du registrera frånvaro för hela dagen eller del av dagen. Frånvaro som registreras i Unikum Familj registreras automatiskt i Tempus (så att fritids personal ser frånvaron) och Skola24 (så att skolans personal ser frånvaron).

Du kan också registrera frånvaro via Skola24 eller via appen Skola24.  Logotyp Skola24 app

Då kan du registrera frånvaro för heldag, eller del av dagen.

I Skola24 ser du också tidigare frånvaro som anmälts för ditt barn.

Telefontjänst

Frånvaroanmälan kan göras för en hel dag i taget. Om du ringer efter klockan 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Telefonnumret är 0515-43612.

Du behöver inga inloggningsuppgifter, men ska ange barnets personnummer med 10 siffror.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan.

När registreringen är klar kommer en bekräftelse på telefonen. Om du avslutar samtalet innan du får höra bekräftelsen, så avbryts anmälan.