Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Jag vill gå en NIU-utbildning. Kan jag göra det?

Säters Kommun tecknar samverkansavtal för NIU-utbildningar. I samverkansavtalet anges att avtalet endast gäller NIU-utbildningen för elever som uttagits och rankats av sitt specialidrottsförbund. Avtalet bör innehålla uppgift om interkommunal ersättning och av Riksidrottsförbundet rekommenderat merkostnadsbelopp för ämnet specialidrott.

Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

  • Riksidrottsgymnasier, RIG, är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem.
  • NIU, nationellt godkända idrottsutbildningar, är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan.

Skolverket beslutar om dessa efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär och endast RIG och NIU får använda ämnet specialidrott.

Gysam

Säters Kommun har tecknat samverkansavtal för nationella program med tio kommuner i Dalarna, detta utgör vårt samverkansområde, Gysam. Elever från Säters Kommun blir mottagna som förstahandssökande och erbjuds samtliga program inom ramen för avtalet.

Säters Kommun kan teckna flera samverkansavtal. Det finns inget i Gysams avtal som förhindrar detta.

Ansökan till RIG samt gymnasieprogram

Elever som söker till riksrekryterande program blir antagna i första hand och har rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan till NIU samt gymnasieprogram

Elever söker till NIU där urval sker genom idrottsliga meriter, referenser från t ex tränare samt provträningar eller dylikt. Eleven söker till gymnasieprogram enligt sedvanligt ansökningsförfarande.

En elev tas alltid emot i första hand om utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller dess samverkansområde. Eleven har rätt till inackorderingstillägg.

Utanför samverkansområdet är elevens mottagande i anordnande kommun beroende av om utbildningen erbjuds i hemkommunen (eller dess samverkansområde) eller inte. Om utbildningen erbjuds av hemkommun kommer eleven att tas emot i andra hand dvs. sedan alla mottagna i första hand beretts plats.

För att öka valfriheten att välja gymnasieutbildning i hela landet för Säters elever är det nödvändigt att teckna samverkansavtal så att eleven tas emot i första hand trots att utbildningen erbjuds i hemkommunen eller dess samverkansområde.

En elev som tas emot i andra hand är inte berättigad till inackorderingstillägg enligt Skollagen 15 kap, 32 §, punkt 1.

Samverkansavtal krävs för att uttagna NIU-elever från Säters Kommun ska tas emot som sökande i första hand på utbildningar utanför Gysam.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close