Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kan skolan neka en ledighetsansökan?

Ja, skolan kan neka en ledighetsansökan.

Enligt svensk skollag råder skolplikt för alla elever i åk 1-9. Alla elever har både rätt till och samtidigt plikt att närvara under läsårets 178 skoldagar.

Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Beslut ska föregås av en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten.

Vi följer skollagen vilket innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §)

Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close